Nasıl çalışır

Avemar'ın pek çok etki mekanizmasına sahip olduğu görülmüştür, doğal bir bileşik olarak şaşırtıcı değildir, birçok şifalı aktif bileşenin karışımından oluşur.

Avemar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Mechanism of Action

Avemar'ın moleküler hedefleri

MHC-1 (Majör Histo-uyumluluk Sınıf 1 protein)

Tümörler, kendilerini normal hücreler gibi gizleyerek bağışıklık sistemini kandırırlar. Antitümör savunmasında (doğal katil (NK) olarak adlandırılan hücreler) önemli bir rol oynayan bağışıklık sisteminin spesifik hücreleri tarafından tanınmasını önlemek için yüksek düzeylerde MHC-I eksprese ederek kamuflaj geliştirebilirler. Doğal öldürücü hücreler, hedef hücrelerinde MHC-I moleküllerinin etkisiyle fark edilir ve engellenir. Avemar, insan tümör hücreleri üzerindeki MHC-I seviyesini düşürdüğü için, NK (doğal katil) hücrelerini öldürmeye karşı duyarlı hale getirerek, metastatik aktivitelerini azaltır.

ICAM- 1 (hücreler arası yapışma molekülü-1)

Vücudu etkin bir şekilde savunabilmek için, bağışıklık sisteminin bazı hücreleri (lökositler) damarların duvarlarından geçmelerine ve saldırganın içine girmelerine yardımcı olmak için özel moleküller içerir. Bu özel moleküllerden biri ICAM-1 olarak adlandırılır. Bol miktarda ICAM-1 varlığında lökositler damarların duvarlarından kolayca geçebilirler. Bazı tümörlerin damarlarının iç hücrelerinin, normal hücrelere kıyasla daha az miktarda ICAM-1'e sahip oldukları bilinmektedir ve bu olay, bir kaçış mekanizması olarak düşünülebilir çünkü verimli lökosit infiltrasyonu bozulur. Avemar'ın damarların hücrelerine daha fazla ICAM-1 yaptığını ve böylece lökositlerin tümöre infiltrasyonuna yardımcı olduğunu göstermiştir.

RR (ribonükleotid redüktaz)

Ribonükleotid redüktaz (RR) bir enzimdir ve DNA sentezi için gereklidir. Bu enzimin kanser hücrelerinde daha aktif olduğu ve bu nedenle kanser kemoterapisi için mükemmel bir hedef olduğu görülmüştür. Avemar'ın bu enzimi bloke ettiği, bu da kanser hücrelerinin DNA oluşumunu olumlu yönde bozduğunu göstermiştir.

PARP (Poly-ADP-riboz-Polimeraz)

PARP, DNA zincirlerinin onarılmasında önemli bir rol oynayan bir enzimdir. Bu enzimin aktivitesi kanser hücrelerinde son derece yüksektir çünkü DNA'larının aktif işlevine büyük ölçüde bağımlıdırlar. PARP varlığında hücreler, hücre bölünmesi sırasında tesadüfen meydana gelen, kendi hatalarını düzeltebilirler. Benzer şekilde, PARP iyi çalışmıyorsa, DNA fragmantasyonuna ve dolayısıyla hücre ölümüne (apoptosis) yol açar. Avemar PARP'ı inhibe eder, bu nedenle kanser hücrelerinde DNA onarımı da bozulur. Aveamar'ın sağlıklı hücrelerde apoptosisi tetiklemediği de gösterilmiştir.

COX-1 ve COX-2 enzimleri

Bu enzimler bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynarlar ve COX'in farmakolojik inhibisyonu, iltihap ve ağrı semptomlarından kurtulmayı sağlayabilir. Avemar, bu enzimlerin her ikisini seçici olarak inhibe etmez ve bu özellik, insanlarda farelerde ve romatizmal artritte adjuvan artritlere karşı anti-inflamatuar aktivitelerini kısmen açıklayabilir.

Avemar'ın kanser hücre metabolizması üzerindeki etkileri

hücre metabolizmasını destekler

Glikoz (şeker) kanser hücreleri için en önemli enerji kaynağıdır, ancak glikozu normal hücrelerden farklı yollarla kullanırlar. Glikozu yakmak için normal hücrelerin çok fazla oksijene ihtiyaç duymasına rağmen, kanser hücreleri daha az oksijen kullanırlar ve enerji dışında DNA'ları için de birçok temel bileşen oluştururlar.

Avemar'ın kanser hücrelerinin hücre büyümesinin kritik bileşeni olan glikozdan DNA üretmesine izin vermediği, ancak biyokimyasal süreci yağa dönüştürdüğü, yaşamı tehdit eden zayıflık sendromunu veya kaşeksiyi azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Hastalığın evresi hızlı kilo kaybı belirtileri gösteriyorsa bu özellik çok önemlidir. Araştırmalar, kilo kaybını durdurmanın ya da en azından hızı düşürmenin faydalı olduğunu ve kanserden muzdarip hastaların yaşamını uzatabileceğini kanıtlamıştır.

Avemar'ın Bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri

Avemar'ın çeşitli yollarla hücresel bağışıklık tepkisini arttırdığı gösterilmiştir Bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine saldırmasına yardımcı olan bazı sitokinlerin üretimini etkin bir şekilde artırır. Avemar ayrıca, damarların duvarlarından geçen bağışıklık hücrelerine yardımcı olan özel bir aracı madde (ICAM) üretimine de yardımcı olur, bu da bu hücreleri çevreleyen dokularda bulunan kötü huylu hücreleri tanımlamasına ve tahrip etmesine izin verir. Yüzeylerinde özel bir protein (MHC-I) ifade ederek malign hücreler kanserli olmayanları taklit edebilir. Araştırmalar, Avemar'ın Bu kamuflajı deforme edebildiğini ve doğal katil hücrelerin kanser hücrelerini daha kolay tespit edebileceğini gösterdi.

Yoğun kemoterapi, kısmen tedavinin bir sonucu olarak yetersiz sayıda beyaz kan hücresinin neden olduğu yüksek ateşli ataklara neden olabilir. Bir çalışma, bu olayların Avemar alan pediatrik kanser hastalarında daha az sıklıkta olduğunu göstermiştir. Avemar'ın hücresel bağışıklık tepkisini arttırdığı ve immünomodülatör bir ajan olarak hareket ettiği gösterilmiştir.

COX-1 ve COX-2 enzimleri

Bu enzimler bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynarlar ve COX'in farmakolojik inhibisyonu, iltihap ve ağrı semptomlarından kurtulmayı sağlayabilir. Avemar seçici olmayan bu enzimlerin her ikisini de inhibe ederve bu özellik, insanlarda farelerde ve romatizmal artritte adjuvan artritlere karşı anti-inflamatuar aktivitelerini kısmen açıklayabilir.