Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης

Έχει δειχθεί ότι το Avemar έχει πολλούς μηχανισμούς δράσης, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου ότι ως μια φυσική ένωση, αποτελείται από ένα μείγμα πολλών θεραπευτικών δραστικών συστατικών που προκύπτουν με φυσικό τρόπο.

Μάθετε περισσότερα για:

Οι μοριακοί στόχοι του Avemar

MHC-1 (Major Histocompatibility Class 1 protein, Πρωτεΐνη Τάξης 1 του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας)

Τα κύτταρα των όγκων μπορούν να «παραπλανήσουν» το ανοσοποιητικό σύστημα, με συγκάλυψη τους, έτσι ώστε να προσομοιάζουν με φυσιολογικά κύτταρα. Μπορούν να αναπτύξουν μια παραλλαγή, εκφράζοντας υψηλά επίπεδα της MHC-I, προκειμένου να αποφύγουν την αναγνώριση τους από τα ειδικά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που έχουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα κατά του όγκου - τα λεγόμενα φυσικά φονικά κύτταρα (NK cells). Τα ΝΚ κύτταρα αναγνωρίζονται και αποκλείονται από την έκφραση των μορίων MHC-I στα κύτταρα-στόχους τους. Καθώς το Avemar μειώνει τα επίπεδα της πρωτεΐνης MHC-I στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων του ανθρώπου, ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα έναντι των κυττάρων ΝΚ, μειώνοντας έτσι τις μεταστατικές τους δράσεις.

ICAM-1 (Inter Cellular Adhesion Molecule 1, Μόριο Διακυττάριας Προσκόλλησης 1)

Κάποια κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος -τα λευκοκύτταρα- προκειμένου να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τον οργανισμό, απαιτούν ειδικά μόρια που τα βοηθούν να διαπεράσουν τα τοιχώματα των αγγείων και να διεισδύσουν στον εισβολέα. Ένα από αυτά τα ειδικά μόρια ονομάζεται ICAM-1. Με την παρουσία άφθονης ποσότητας ICAM-1, τα λευκά αιμοσφαίρια μπορούν να διαπεράσουν τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων εύκολα. Είναι γνωστό ότι τα εσωτερικά κύτταρα των αγγείων ορισμένων όγκων έχουν μικρότερη ποσότητα ICAM-1 σε σύγκριση με τα φυσιολογικά κύτταρα, και το φαινόμενο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μηχανισμός διαφυγής επειδή η αποτελεσματική διείσδυση των λευκοκυττάρων μειώνεται. Έχει αποδειχθεί ότι το Avemar παράγει περισσότερη ποσότητα ICAM-1 στα κύτταρα των αγγείων, βοηθώντας έτσι τα λευκοκύτταρα να διεισδύσουν στον όγκο.

RR (Ribonucleotide Reductase, Ριβονουκλεοτιδική Ρεδουκτάση/Αναγωγάση)

Η Ριβονουκλεοτιδική Ρεδουκτάση/Αναγωγάση (RR) είναι ένα ένζυμο, που είναι απαραίτητο για τη σύνθεση του DNA. Έχει αποδειχθεί ότι το ένζυμο αυτό είναι πιο δραστήριο στα καρκινικά κύτταρα και, ως εκ τούτου, αποτελεί εξαιρετικό στόχο για τη χημειοθεραπεία του καρκίνου. Έχει αποδειχθεί ότι το Avemar αποκλείει αυτό το ένζυμο, γεγονός που καταστέλλει τη δημιουργία του DNA των καρκινικών κυττάρων.

PARP (Poly-ADP–Ribose-Polymerase, Πολυμεράση της πολυ(ADP-ριβόζης))

Η Πολυμεράση της πολυ(ADP-ριβόζης (PARP) είναι ένα ένζυμο που έχει καθοριστικό ρόλο στην επιδιόρθωση των αλυσίδων του DNA. Η δράση αυτού του ενζύμου είναι εξαιρετικά υψηλή στα καρκινικά κύτταρα, επειδή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργό λειτουργία του DNA τους. Με την παρουσία της PARP, τα κύτταρα μπορούν να διορθώσουν πιθανά λάθη τους, που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης. Αντιστρόφως, αν η PARP δεν δρα επαρκώς, τότε παρατηρείται κατακερματισμός του DNA και, συνεπώς, θάνατος των κυττάρων (ονομάζεται απόπτωση). Το Avemar αναστέλλει την PARP και, συνεπώς, η επιδιόρθωση του DNA στα καρκινικά κύτταρα είναι, επίσης, μειωμένη. Έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι το Aveamar δεν προκαλεί απόπτωση στα υγιή κύτταρα.

Ένζυμα COX-1 και COX-2

Αυτά τα ένζυμα έχουν σημαντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα, και η φαρμακολογική αναστολή της COX μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από τα συμπτώματα της φλεγμονής και του πόνου. Το Avemar αναστέλλει μη-επιλεκτικά αυτά τα δύο ένζυμα και αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να εξηγήσει, εν μέρει, την αντιφλεγμονώδη δράση στην αρθρίτιδα σε πειραματόζωα και στην ρευματοειδή αρθρίτιδα στους ανθρώπους.

Οι δράσεις του Avemar στο μεταβολισμό των κυττάρων του καρκίνου

υποστηρίζει τη ρύθμιση του μεταβολισμού των κυττάρων

Η γλυκόζη (ζάχαρη) είναι η πιο σημαντική πηγή ενέργειας για τα καρκινικά κύτταρα αλλά τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν τη γλυκόζη με διαφορετικούς τρόπους από τα φυσιολογικά κύτταρα. Ενώ τα φυσιολογικά κύτταρα χρειάζονται πολύ οξυγόνο για την καύση της γλυκόζης, τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν λιγότερο οξυγόνο και, εκτός από την ενέργεια, επίσης παράγουν πολλά βασικά συστατικά του DNA τους.

Έχει αποδειχθεί ότι το Avemar δεν επιτρέπει στα καρκινικά κύτταρα να παράγουν DNA -το κρίσιμο συστατικό της ανάπτυξης των κυττάρων- από τη γλυκόζη, αλλά αποκλίνει την πορεία της βιοχημικής διαδικασίας, ώστε να παραχθεί λίπος –γεγονός που συμβάλλει στην αποφυγή του απειλητικού για τη ζωή συνδρόμου που ονομάζεται καχεξία. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι υψίστης σημασίας, αν το στάδιο της νόσου παρουσιάζει τα σημεία της ταχείας απώλειας βάρους. Η έρευνα έχει ήδη αποδείξει ότι η ανάσχεση της απώλειας βάρους ή, τουλάχιστον, η μείωση της ταχύτητας απώλειας βάρους, είναι επωφελής και μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο.

Οι δράσεις του Avemar στο ανοσοποιητικό σύστημα

Έχει αποδειχθεί ότι το Avemar αυξάνει την κυτταρική ανοσολογική απόκριση με διάφορους τρόπους. Αυξάνει αποτελεσματικά την παραγωγή ορισμένων κυτοκινών, που βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα. Το Avemar, επίσης, βοηθάει την παραγωγή ενός ειδικού μεσολαβητή (ICAM) βοηθώντας τα κύτταρα του ανοσοποιητικού να διέρχονται από τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων γεγονός που επιτρέπει σε αυτά τα κύτταρα να εντοπίσουν και να καταστρέψουν τα κακοήθη κύτταρα που υπάρχουν στους περιβάλλοντες ιστούς. Με την έκφραση μιας ειδικής πρωτεΐνης (MHC-I) στην επιφάνειά τους τα κακοήθη κύτταρα μπορούν να μιμηθούν τα φυσιολογικά κύτταρα. Η έρευνα έδειξε ότι το Avemar μπορεί να αποκαλύψει αυτή τη κάλυψη έτσι ώστε τα ΝΚ κύτταρα να μπορούν να εντοπίσουν τα καρκινικά κύτταρα ευκολότερα.

Η εντατική χημειοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει επεισόδια υψηλού πυρετού που προκαλούνται από τον ανεπαρκή αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων, που είναι αποτέλεσμα της χημειοθεραπείας. Μία επιστημονική μελέτη έχει δείξει ότι αυτά τα επεισόδια ήταν λιγότερο συχνά σε παιδιατρικούς ασθενείς με καρκίνο οι οποίοι έλαβαν Avemar. Έχει αποδειχθεί ότι το Avemar αυξάνει την κυτταρική ανοσολογική απόκριση και ενεργεί ως ανοσοτροποποιητικός παράγοντας.

ένζυμα COX-1 και COX-2

Αυτά τα ένζυμα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα, και η φαρμακολογική αναστολή της COX μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από τα συμπτώματα της φλεγμονής και του πόνου. Το Avemar αναστέλλει μη-επιλεκτικά τα δύο αυτά ένζυμα και αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να εξηγήσει, εν μέρει, την αντιφλεγμονώδη δράση έναντι της αρθρίτιδας σε πειραματόζωα και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας στους ανθρώπους.