Ερευνητικό Πρόγραμμα Avemar

Το Avemar έχει αναγνωριστεί και μελετηθεί σε όλο τον κόσμο από το 1998. Καθώς in vitro, in vivo αλλά και κλινικές μελέτες έδωσαν περαιτέρω ενδείξεις για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του ως συμπλήρωμα των ογκολογικών θεραπειών, το Avemar καταχωρήθηκε ως «διαιτητικό τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τους ασθενείς με καρκίνο» το 2002. Από την ανακάλυψη της κόνεως Avemar, του ενεργού συστατικού του Avemar, έχει πραγματοποιηθεί επιστημονική έρευνα -για περισσότερα από 13 χρόνια- που υποστηρίζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του, περιλαμβανομένων in vitro, in vivo μελετών καθώς και κλινική έρευνα σε ασθενείς και υγιείς μάρτυρες. Οι περισσότερες από τις έγκυρες δημοσιεύσεις παρουσιάζονται στη βάση δεδομένων PubMed.

Για να διαβάσετε περισσότερα για Avemar και το Ερευνητικό Πρόγραμμα του Avemar μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστοτόπο του Ερευνητικού Προγράμματος στη διεύθυνση: http://research.avemar.com