Avemar w Polsce

Avemar jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego dla pacjentów onkologicznych – został wynaleziony na Węgrzech i jest zastrzeżony patentem. Avemar zaleca się stosować jako terapię uzupełniającą klinicznego leczenia onkologicznego (zabiegów chirurgicznych, radioterapii, chemioterapii oraz terapii układu odpornościowego itd.). Avemar to całkowicie naturalny i skuteczny produkt nie powodujący znaczących skutków ubocznych. Jego skuteczność została potwierdzona także klinicznie.

Od momentu wynalezienia Avemaru pulvis, substancji czynnej Avemaru, przez 13 lat przeprowadzono badania kliniczne, aby udowodnić jego bezpieczeństwa i skuteczności. Badania zostały przeprowadzone in-vitro, in-vivo oraz pod innymi klinicznymi warunkami. Wśród badanych pacjentów będących w trakcie leczenia onkologicznego zaobserwowano istotne statystycznie poprawienie jakości życia oraz zdoloności do prowadzenia zdrowego stylu życia. Na temat Avemaru ukazywało się ponad 100 rozpraw medycznych oraz 30 PubMed publikacji.

Najnowsze wyniki badań nad Avemarem ukazały się 16 kwietnia 2011 w Journal of Experimental Clinical Cancer Research. Badania te zostały przeprowadzone przez profesorów Uniwersytetu Halle-Wittenberg, podczas których wykazano skuteczność Avemaru w przypadku 32 rodzajów linii komórek nowotworowych.